Dotacje na energetykę odnawialną (OZE)

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasił nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej […]

Konkursy w ramach POWER

Zbliżają się terminy składania wniosków w ramach następujących konkursów: 1) Środowiskowy system wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną (POWR.04.01.00-IZ.00-00-003/16). Kunkurs ma za zadanie wypracowanie takich rozwiązań, dzięki którym osoby dorosłe […]