Spotkanie informacyjne

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie podlaskim zapraszają na spotkanie informacyjne pt.: „Środa z Funduszami dla podmiotów wsparcia opieki nad dziećmi”.  Spotkania odbędą się w dniu 06.04.2016 r. w godzinach od […]

Europejskie Dni Pracodawcy

W ramach Europejskich Dni Pracodawcy Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, we współpracy z podlaskimi Powiatowymi Urzędami Pracy oraz Parkiem Naukowo – Technologicznym w Białymstoku, Politechniką Białostocką, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób […]

Komunikat dotyczący konkursów

Komunikat dotyczący konkursów: Nr RPPD.01.04.01-IZ.00-20-001/16 ogłoszonego w ramach Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Tereny inwestycyjne Nr […]

Przerwa techniczna

Informacja o przerwie technicznej w działaniu repozytorium plików w GWA2014 i GWA2014 EFS Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 informuje, że nastąpi przerwa techniczna w działaniu […]