Konkurs w ramach działania 1.3 RPO WP 2014-2020 – Ekoinnowacje

Ruszył konkurs na dotacje w woj. podlaskim dla firm w ramach działania 1.3 RPO WP 2014- 2020 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach – Ekoinnowacje. Od 28.08.2017 do 29.09.2017 można składać wnioski na projekty dotyczące ekoinnowacji, rozumiane jako:

  • rozwiązania służące zintegrowanemu podejściu do kwestii efektywnego wykorzystania zasobów, w tym energii i surowców,
  • inwestycje ograniczające materiało- i energochłonność oraz związane z odzyskiem surowców wtórnych,
  • przedsięwzięcia związane z „zieloną gospodarką”, „zielonymi” produktami,
  • innowacje w takich branżach jak recykling odpadów, oczyszczanie zużytej wody i ścieków, filtracja i kontrola emisji itp.,
  • inwestycje mające na celu poprawę jakości powietrza w sektorze MŚP poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych ze źródeł punktowych oraz wsparcie działalności monitoringowej i pomiarowej,
  • działania w zakresie dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (best available technology – BAT), wsparcie inwestycji dostosowujących do wymogów ochrony środowiska,
  • działania związane z wdrażaniem systemów zarządzania środowiskowego oraz uzyskania certyfikowanych ekoznaków, proekologicznym zarządzaniem i proekologicznym marketingiem,
  • rozwiązania informatyczne sprzyjające oszczędności energii i wspierające wdrożenie zielonej rachunkowości w przedsiębiorstwie.

W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Chętnie pomożemy w przygotowaniu dokumentacji.