Konkursy w ramach POWER

Zbliżają się terminy składania wniosków w ramach następujących konkursów:

1) Środowiskowy system wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną (POWR.04.01.00-IZ.00-00-003/16).

Kunkurs ma za zadanie wypracowanie takich rozwiązań, dzięki którym osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną będę lepiej przygotowane do prowadzenia niezależnego, samodzielnego życia i otoczone wsparciem środowiska zarówno przed, jak i po ewentualnej stracie opiekuna. Kompleksowa pomoc ma zostać również zapewniona ich rodzinom i formalnym opiekunom, tak aby mogli odpowiednio przygotowywać swoich podopiecznych  do samodzielności lub do dalszego funkcjonowania w środowisku lokalnym. Nowe rozwiązania mają pomóc w odejściu od obecnego modelu zdrowotno-opiekuńczego i doprowadzić w przyszłości do modelu społecznego, w którym osoba z niepełnosprawnością intelektualną będzie czuła się potrzebna i bezpieczna nie tylko w domu rodzinnym, ale również w swoim środowisku lokalnym, a dzięki odpowiedniemu wsparciu będzie coraz lepiej funkcjonować jako pełnoprawny członek społeczeństwa.

2) Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych (POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16).

Celem konkursu jest stworzenie nowych rozwiązań, niosących pomoc całym rodzinom ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i  młodzieży, a następnie ich przetestowanie i włączenie do polityk lokalnych tych, które się najlepiej sprawdzą. Program ukierunkowany jest na obszary, na których występuje problem dziedziczenia biedy (obszary popegeerowskie, miasteczka poprzemysłowe itp.).

Więcej informacji o konkursach: https://www.power.gov.pl/strony/wiadomosci/316-mln-zl-na-konkursy-z-zakresu-innowacji-spolecznych-i-mobilnosci-ponadnarodowej/