Rozbudowa instalacji monitoringu wizyjnego oraz instalacji odgromowej w Białostockim Muzeum Wsi

Tytuł projektu: Rozbudowa instalacji monitoringu wizyjnego oraz instalacji odgromowej w Białostockim Muzeum Wsi
Nazwa beneficjenta: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Program: RPOWP 2007-2013
Oś priorytetowa: 6. Rozwój Infrastruktury Społecznej
Działanie: 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego
Całkowita wartość projektu: 311 190,00 zł
Wartość dofinansowania: 215 050,00 zł
Data podpisania umowy: 2015-11-03
Miejsce realizacji:
Województwo Powiat Gmina
Podlaskie Powiat białostocki Wasilków