Mała elektrownia wodna

 

Tytuł projektu: Mała Elektrownia Wodna wraz z linią kablową
Nazwa beneficjenta: MARIEL Mariusz Żukowski
Program: RPOWP 2007-2013
Oś priorytetowa: 1. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie
Działanie: 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw
Poddziałanie: 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa
Całkowita wartość projektu: 969 981,84 zł
Wartość dofinansowania: 400 000,00 zł
Data podpisania umowy: 2009-10-29
Miejsce realizacji:
Województwo Powiat Gmina
Podlaskie Powiat białostocki Dobrzyniewo Duże

Mała elektrownia wodna na rzece Supraśl w Dobrzyniewie Dużym koło Białegostoku. Spiętrzona woda dopływa do turbinowni krytym kanałem. W turbinach łopatki kierownicze kierują wodę na wirnik. Przekładnia pasowa połączona z wirnikiem napędza generator a ten produkuje prąd elektryczny.

Instalacja na Supraśli ma moc 40 kW. Całą wyprodukowaną energię Mariel sprzedaje do sieci. W ramach projektu został położony kabel, którym prąd płynie do stacji transformatorowej oddalonej o 300 m.

Wybudowanie elektrowni, która pracuje od listopada 2010 roku, nie zmieniło nadrzecznego krajobrazu Dobrzyniewa. Inwestycja nie wymagała grodzenia rzeki. Wykorzystano bowiem stary jaz melioracyjny, wybudowany 50 lat temu. Aby nie szkodzić rzecznemu środowisku na wlocie wody do elektrowni zamontowane są kraty, z oczkami na tyle małymi, że większe ryby nie przedostają się do turbin, natomiast małe rybki przepływają bez szwanku. Inwestycja jest więc przyjazna środowisku.