Elektrownia wiatrowa Okrągłe

Tytuł projektu: Elektrownia wiatrowa Okrągłe
Nazwa beneficjenta: EL-PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Program: RPOWP 2007-2013
Oś priorytetowa: 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
Działanie: 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska
Całkowita wartość projektu: 18 388 839,70 zł
Wartość dofinansowania: 6 951 594,70 zł
Data podpisania umowy: 2012-06-15
Miejsce realizacji:
Województwo Powiat Gmina
Podlaskie Powiat suwalski Jeleniewo