Uruchomienie nowoczesnych i ekologicznych procesów produkcyjnych

Tytuł projektu: Uruchomienie nowoczesnych i ekologicznych procesów produkcyjnych w firmie Wilamowski Meble
Nazwa beneficjenta: WILAMOWSKI, Meble kuchenne i łazienkowe Marian Wilamowski
Program: RPOWP 2007-2013
Oś priorytetowa: 1. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie
Działanie: 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw
Poddziałanie: 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa
Całkowita wartość projektu: 580 866,08 zł
Wartość dofinansowania: 285 891,12 zł
Data podpisania umowy: 2010-07-09
Miejsce realizacji:
Województwo Powiat Gmina
Podlaskie Powiat białostocki Juchnowiec Kościelny