Budowa sanatorium “Pałac na wodzie”

Tytuł projektu: Budowa sanatorium “Pałac na wodzie”
Nazwa beneficjenta: Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczno- Lekarska E.&B. Falkowscy s.c.
Program: RPOWP 2007-2013
Oś priorytetowa: 3. Rozwój turystyki i kultury
Działanie: 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej
Poddziałanie: 3.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa
Całkowita wartość projektu: 5 982 785,01 zł
Wartość dofinansowania: 3 993 199,98 zł
Data podpisania umowy: 2009-01-30
Miejsce realizacji:
Województwo Powiat Gmina
Podlaskie Powiat augustowski Augustów – miasto