Pozyskanie nowoczesnej maszyny kluczem do podniesienia konkurencyjności firmy

Tytuł projektu: Pozyskanie nowoczesnej maszyny kluczem do podniesienia konkurencyjności firmy INNOVATOR na rynku regionalnym i krajowym
Nazwa beneficjenta: „INNOVATOR” Adam Szulc
Program: RPOWP 2007-2013
Oś priorytetowa: 1. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie
Działanie: 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw
Poddziałanie: 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa
Całkowita wartość projektu: 1 385 920,00 zł
Wartość dofinansowania: 473 333,33 zł
Data podpisania umowy: 2010-07-28
Miejsce realizacji:
Województwo Powiat Gmina
Podlaskie Powiat m. Białystok M. Białystok

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.