Dostosowanie kolejowego przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej do wymogów porozumienia z Schengen

Tytuł projektu: „Dostosowanie kolejowego przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej do wymogów porozumienia z Schengen Etap I – Infrastruktura”
Wartość zrealizowanego projektu wyniosła 10 039 536 zł w tym:

  • współfinansowanie krajowe ogółem w wysokości 1 505 930 zł,
  • finansowanie (Norweski Mechanizm Finansowy) ogółem w wysokości – 8 533 606 zł

Projekt zrealizowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn. „Dostosowanie kolejowego przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej do wymogów porozumienia z Schengen Etap I – Infrastruktura” jest integralnym projektem, nie powiązanym bezpośrednio z innymi programami. Stanowi kolejny element modernizacyjny, w stosunku do zrealizowanego projektu modernizacji niniejszej placówki w ramach Zadania nr 1 zrealizowanego w 2007 r. ze środków Funduszu Schengen.
Przedmiotem zrealizowanego projektu była modernizacja kolejowego przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej poprzez:

  • budowę systemu monitoringu dla obszarów wymagających specjalnego nadzoru,
  • budowę kontenerowego zaplecza dla Straży Granicznej w km 238,510 o powierzchni użytkowej ok. 24 m2 (zestaw 2 kontenerów),
  • przeniesienie bramki do wykrywania skażeń radioaktywnych z lokalizacji w km 236,310 na lokalizację w km 238,490,
  • prace związane z nadzorem inwestycyjnym, jak również przygotowaniem mapy porealizacyjnej.

Realizacja projektu zapewnia dostosowanie zewnętrznej granicy Unii Europejskiej do wymogów porozumienia z Schengen, nastąpiło wzmocnienie przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej oraz usprawniło jego funkcjonowanie. Kolejowe przejście graniczne w Kuźnicy Białostockiej położone jest na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej i jego sprawne i prawidłowe funkcjonowanie posiada kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa obywateli krajów UE. Z uwagi na usytuowanie przez obszar ten przebiega ważny szlak komunikacyjny o znaczeniu międzynarodowym.