Wkład w poprawę przepustowości i kontroli kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce

Tytuł projektu: „Wkład w poprawę przepustowości i kontroli kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce”.

Prace przy budowie nowych budynków na potrzeby odpraw granicznych prowadzonych przez straż graniczną i celników trwały od sierpnia 2012 r. Powstał m.in. budynek do odpraw fitosanitarnych, punkt takich odpraw ruszy w najbliższym czasie.

17,5 mln zł na tę inwestycję pochodzi ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz budżetu państwa. 6,5 mln zł dołożył wojewoda podlaski. Po rozbudowie, przejście zajmuje powierzchnię około 3,5 ha. Grunt pod budowę przekazała nieodpłatnie gmina Narewka.

Przebudowa przejścia w Siemianówce znacznie poprawi warunki odpraw, co ma się przełożyć na wzrost ruchu towarowego na tym przejściu – podkreśla Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, który realizował inwestycję. Przedsiębiorcy oczekiwali rozbudowy tego przejścia, dotychczasowa infrastruktura nie spełniała wielu wymogów. Rozbudowa pozwoliła dostosować przejście do standardów UE i wymogów porozumienia z Schengen. Inwestycja ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa i szczelności granicy UE, czas odpraw ma być krótszy.