Zakup innowacyjnych technologii do produkcji lodów

Tytuł projektu: Zakup innowacyjnych technologii do produkcji lodów
Program: RPOWP 2007-2013
Temat priorytetu: Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Oś priorytetowa: 1. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie
Działanie: 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw
Poddziałanie: 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa
Całkowita wartość projektu: 1 491 214,24 zł
Wartość dofinansowania: 642 676,95 zł
Data podpisania umowy: 2012-01-26
Miejsce realizacji:
Województwo Powiat Gmina
Podlaskie Powiat m. Suwałki M. Suwałki