Utworzenie innowacyjnego centrum obróbki kamienia

Tytuł projektu: Utworzenie innowacyjnego centrum obróbki kamienia
Nazwa beneficjenta: Pracownia Jackowski Michał
Program: RPOWP 2007-2013
Oś priorytetowa: 1. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie
Działanie: 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw
Poddziałanie: 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa
Całkowita wartość projektu: 901 876,17 zł
Wartość dofinansowania: 370 937,00 zł
Data podpisania umowy: 2010-12-10
Miejsce realizacji:
Województwo Powiat Gmina
Podlaskie Powiat m. Białystok M. Białystok