Wdrożenie i produkcja innowacyjnych wyrobów w branży budowlanej

Tytuł projektu: Wdrożenie i produkcja innowacyjnych wyrobów w branży budowlanej
Nazwa beneficjenta: WESTO Leszek Pogorzelski
Program: RPOWP 2007-2013
Oś priorytetowa: 1. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie
Działanie: 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw
Poddziałanie: 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa
Całkowita wartość projektu: 361 721,00 zł
Wartość dofinansowania: 149 708,00 zł
Data podpisania umowy: 2012-10-29
Miejsce realizacji:
Województwo Powiat Gmina
Podlaskie Powiat białostocki Łapy