Centrum obróbki rzeźbiarskiej

Tytuł projektu: Centrum obróbki rzeźbiarskiej
Nazwa beneficjenta: „MARMUR GRANIT” Wiesław Andrzej Kisielewski
Program: RPOWP 2007-2013
Oś priorytetowa: 1. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie
Działanie: 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw
Poddziałanie: 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa
Całkowita wartość projektu: 1 245 717,67 zł
Wartość dofinansowania: 500 000,00 zł
Data podpisania umowy: 2010-12-20
Miejsce realizacji:
Województwo Powiat Gmina
Podlaskie Powiat białostocki Juchnowiec Kościelny