Rozwój świadczonych usług turystycznych na terenie Folwarku Hutta

Tytuł projektu: Rozwój świadczonych usług turystycznych na terenie Folwarku Hutta
Nazwa beneficjenta: Maciej Kotowicz
Program: RPOWP 2007-2013
Oś priorytetowa: 3. Rozwój turystyki i kultury
Działanie: 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej
Poddziałanie: 3.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa
Całkowita wartość projektu: 2 114 156,31 zł
Wartość dofinansowania: 777 499,68 zł
Data podpisania umowy: 2013-05-21
Miejsce realizacji:
Województwo Powiat Gmina
Podlaskie Powiat suwalski Suwałki