Budowa kompleksu turystyczno-wypoczynkowego „Eternite”

Tytuł projektu: Budowa kompleksu turystyczno-wypoczynkowego „Eternite”
Nazwa beneficjenta: Centrum Odnowy i Folkloru Podlaskiego „ETERNITE” s.c. S.Zawadzki J.Proszczuk
Program: RPOWP 2007-2013
Oś priorytetowa: 3. Rozwój turystyki i kultury
Działanie: 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej
Poddziałanie: 3.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa
Całkowita wartość projektu: 9 211 328,23 zł
Wartość dofinansowania: 3 522 495,94 zł
Data podpisania umowy: 2009-05-29
Miejsce realizacji:
Województwo Powiat Gmina
Podlaskie Powiat siemiatycki Siemiatycze