Okręgowa stacja kontroli pojazdów wraz z myjnią samochodową

Tytuł projektu: Okręgowa stacja kontroli pojazdów wraz z myjnią samochodową.
Nazwa beneficjenta: „BEST” Łukaszuk-Rybiński Sp. j.
Program: RPOWP 2007-2013
Oś priorytetowa: 1. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie
Działanie: 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw
Poddziałanie: 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa
Całkowita wartość projektu: 1 681 192,11 zł
Wartość dofinansowania: 491 236,12 zł
Data podpisania umowy: 2010-12-14
Miejsce realizacji:
Województwo Powiat Gmina
Podlaskie Powiat białostocki Michałowo