Studium Wykonalności jest jednym z kluczowych załączników w procesie ubiegania się o dotację unijną. Jest dokumentem zawierającym kluczowe aspekty dotyczące samej inwestycji oraz podmiotu jej wdrażającego. Sporządzając studium wykonalności opieramy się każdorazowo o wytyczne Instytucji Zarządzającej danym Programem Operacyjnym, wobec czego mogą mieć Państwo pewność, iż studium będzie sporządzone zgodnie z wymaganiami dla konkretnego Działania (w ramach danego Programu Operacyjnego).

Sporządzamy studia wykonalności m.in. dla:

  • Urzędów Marszałkowskich,
  • Urzędów Wojewódzkich,
  • Gmin, Powiatów,
  • ZOZ-ów i NZOZ-ów,
  • Instytucji kultury,
  • Ośrodków sportowych i rekreacyjnych.

Realizujemy także studia wykonalności dla projektów drogowych.

Przeprowadzone rzetelnie Studium wykonalności pomaga zminimalizować ryzyko i uniknąć podejmowania błędnych decyzji, pociągających olbrzymie koszty. Kompletne studium wykonalności jest fundamentem dla konkretnych i ostatecznych decyzji biznesowych oraz rozwoju, w związku z tym, że odpowiada na pytania dotyczące funkcjonowania przedsięwzięcia, potrzebnej kadry, koniecznych nakładów, optymalnego czasu rozpoczęcia oraz zwrotu kapitału.