Nasze usługi

Szkolenia

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach z tematyki unijnej.

Dotacje unijne

Posiadamy ponad 12 letnie doświadczenie w skutecznym pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Biznes Plan

Wykonujemy przejrzyste opracowania na najwyższym poziomie. Zarówno do kredytów bankowych, jak też projektów unijnych.

Studium Wykonalności

Sporządzając studium wykonalności opieramy się każdorazowo o wytyczne Instytucji Zarządzającej danym Programem.

Dotacja z Urzędu Pracy

Przygotowujemy kompleksowe Wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Analiza opłacalności inwestycji

Przygotowujemy analizy finansowe wymagane przy każdego rodzaju inwestycjach.

 

Rozliczenie uzyskanego dofinansowania

Oferujemy profesjonalną obsługę na poziomie raportowania i rozliczenia dotacji z funduszy europejskich.

Sprawdzenie wniosku i biznes planu

Oferujemy możliwość sprawdzenia poprawności przygotowanych dokumentów.

O nas

250
Projekty
200
Zdobyte dofinansowanie [mln zł]
87
Skuteczność [%]
6
Miejsce w rankingu

Referencje

„Firma Centrum Rozwoju Gospodarczego zyskała u nas miano zaufanego i solidnego partnera. W związku z powyższym pragnę polecić korzystanie z usług firmy przyszłym kontrahentom”

Pracownia Jackowski

„Patrząc na współpracę między naszymi firmami z perspektywy czasu, firma Centrum Rozwoju Gospodarczego zasłużyła na miano wiarygodnego partnera, którego możemy polecić innym firmom ufając, że ich współpraca będzie układała się równie pomyślnie”

Partner Poligrafia

„Współpraca z wykonawcą układała się pomyślnie, a prace zostały wykonane terminowo. Dzięki temu uzyskaliśmy wsparcie i rozliczyliśmy całość projektu. Rekomendujemy Centrum Rozwoju Gospodarczego jako rzetelnego partnera”

Kuchnie Wilamowski

„Sprawdzony partner w biznesie – firma wykonała nam kompleksową dokumentację i zajęła się rozliczeniem inwestycji. Dzięki temu uzyskaliśmy wsparcie i rozliczyliśmy całość projektu”

Kompleks wypoczynkowy Eternite – Poznaj Podlasie

„Rekomendujemy Centrum Rozwoju Gospodarczego jako rzetelnego i pewnego partnera w zakresie pozyskiwania projektów unijnych”

Gmina Mielnik

„Firma Centrum Rozwoju Gospodarczego wykonała prace objęte umową rzetelnie i terminowo, stosując się do uwag i zaleceń Zamawiającego. W związku z powyższym rekomendujemy współpracę z tą firmą w zakresie opracowania dokumentacji ze środków pomocowych.”

Muzeum Podlaskie w Białymstoku

„Firma Centrum Rozwoju Gospodarczego była wykonawcą studiów wykonalności na rzecz projektów dotyczących budowy przejść granicznych. Zlecone prace zostały wykonane terminowo, z należytą starannością, zgodnie z warunkami zawartych umów.”

Podlaski Urząd Wojewódzki

Aktualności

Program „Czyste Powietrze” – termomodernizacja budynków

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na […]

Konkurs w ramach działania 1.3 RPO WP 2014-2020 – Ekoinnowacje

Ruszył konkurs na dotacje w woj. podlaskim dla firm w ramach działania 1.3 RPO WP 2014- 2020 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach – Ekoinnowacje. Od 28.08.2017 do 29.09.2017 można składać wnioski […]

Zakończony konkurs na Odnawialne Źródła Energii

W konkursie trwającym od 3 marca 2017 do 14 kwietnia 2017 złożono 380 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ok. 318 mln PLN. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2017 r.

Zobacz wszystkie aktualności

Znajdź nas na Facebook