Oferujemy kompleksową współpracę w procesie pozyskania dotacji unijnej. Zgłaszając się do nas masz pewność że przeprowadzimy Twoją firmę przez cały proces pozyskania dotacji unijnej i na każdym etapie będziemy służyć wsparciem i pomocą. Specjaliści Centrum Rozwoju Gospodarczego posiadają ponad 10 letnie doświadczenie w skutecznym pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Oferujemy współpracę w następującym zakresie:

  • bezpłatna analiza dostępnych programów unijnych pod kątem planowanego przedsięwzięcia – zgłoś się do nas i dowiedz się bezpłatnie czy masz szansę na uzyskanie dofinansowania !
  • przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z kompleksową dokumentacją projektu (m.in. biznes plan, studium wykonalności) – możesz nam zlecić przygotowanie całości dokumentów,
  • zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu – w trakcie oceny oraz po podpisaniu umowy z Instytucją udzielającą wsparcia na bieżąco koordynujemy realizację projektu, pomagamy w bieżącej realizacji przedsięwzięcia,
  • rozliczenie inwestycji – przygotowujemy wnioski o płatność, dbamy o właściwe oznakowanie dokumentów księgowych,
  • pomoc przy kontrolach – służymy pomocą przy przeprowadzanych kontrolach, udzielamy wsparcia w wyjaśnianiu szczegółowych założeń przedsięwzięcia.

Gwarantujemy profesjonalne i szybkie wykonanie dokumentacji zgodnie ze wszystkimi standardami i procedurami wymaganymi przez instytucje wdrażające poszczególne programy pomocowe.