Twoja firma uzyskała dofinansowanie i poszukujesz firmy która pomoże skutecznie przejść przez procedury rozliczenia projektu?

  • nie wiesz w jaki sposób przygotować wniosek o płatność i opisać faktury?
  • chcesz dokonać zmian w projekcie i nie wiesz od czego zacząć?

Oferujemy profesjonalną obsługę na poziomie raportowania i rozliczenia dotacji z funduszy europejskich. W ramach prowadzonych prac przygotowywane są okresowe rozliczenia przedsięwzięcia (wnioski o płatność), aneksy do umowy, aktualizacje harmonogramów rzeczowo – finansowych. Obsługa dotacji obejmuje m.in.:

  • przygotowywanie niezbędnych dokumentów rozliczeniowych (harmonogram rzeczowo – finansowy, wniosek o płatność),
  • opracowywanie wymaganych sprawozdań z realizacji projektu (okresowych, końcowych).