Dotacje

na biznes

Oferujemy kompleksową współpracę w procesie pozyskania dotacji unijnej.

Nasze usługi

Studium Wykonalności

Studium Wykonalności jest jednym z kluczowych załączników w procesie ubiegania się o dotację unijną. Jest dokumentem zawierającym kluczowe aspekty dotyczące samej inwestycji oraz podmiotu jej wdrażającego.

Dotacje unijne

Oferujemy kompleksową współpracę w procesie pozyskania dotacji unijnej. Zgłaszając się do nas masz pewność że przeprowadzimy Twoją firmę przez cały proces pozyskania dotacji unijnej i na każdym etapie będziemy służyć wsparciem i pomocą.

Szkolenia

Pod marką Power Skills organizujemy szkolenia z tematyki unijnej.

Biznes Plan

Biznes plan to podstawowy dokument sporządzany w sytuacji planowania nowej inwestycji rozwojowej, poszerzania działalności gospodarczej, zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa. Jest on niezbędny przy ubieganiu się o kredyty inwestycyjne, dotacje oraz fundusze zewnętrzne na realizację własnych projektów.

Dotacje z PUP

Osobom pragnącym rozpocząć działalność gospodarczą korzystając z tej formy dofinansowania polecamy skorzystanie z naszych usług w zakresie przygotowania kompleksowego Wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Analiza opłacalności inwestycji

Konieczność analizowania opłacalności podejmowanych działań oraz wyboru pomiędzy różnymi możliwościami pojawia się na każdym szczeblu funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Rozliczenie uzyskanego dofinansowania

Oferujemy profesjonalną obsługę na poziomie raportowania i rozliczenia dotacji z funduszy europejskich.

Sprawdzenie wniosku i biznes planu

Nasi specjaliści zweryfikują poprawność i kompletność przygotowanych dokumentów oraz zaproponują konkretne rozwiązania.

Uzyskaj dotację
Zwiększ swój sukces

Umów się na spotkanie, skorzystaj z bezpłatnego kontaktu z naszym doradcą. 

Liczba projektów
Zdobyte dofinansowanie [mln]
Skuteczność [%]

Sprawdź naszą pracę

Zapoznaj się z przykładowymi projektami zlealizowanymi przez naszą firmę

Budowa infrastruktury kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce

Województwo Podlaskie

Dostosowanie kolejowego przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej do wymogów porozumienia z Schengen

Województwo Podlaskie

Budowa infrastruktury drogowego przejścia granicznego Połowce - Pieszczatka

Województwo Podlaskie

Elektrownia wiatrowa Okrągłe

El-Pro Sp. z o.o.

Mała instalacja fotowoltaiczna w Klimkowiczach

Prowolt Sp. z o.o.

Mała elektrownia wodna

MARIEL Mariusz Żukowski

Remont dworu z Bobry Wielkiej wraz z zagospodarowaniem wnętrz na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Rozbudowa Białostockiego Muzeum Wsi w celu zachowania dziedzictwa kulturowego

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Rozbudowa instalacji monitoringu wizyjnego oraz instalacji odgromowej w Białostockim Muzeum Wsi

Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Rozwój świadczonych usług turystycznych na terenie Folwarku Hutta

Maciej Kotowicz

Budowa obiektu hotelowego o charakterze pensjonatowo-sanatoryjnym z zapleczem gastronomicznym i konferencyjno-bankietowym oraz SPA w Supraślu

Margo-Meble S.C.

Budowa kompleksu turystyczno-wypoczynkowego „Eternite”

Centrum Odnowy i Folkloru Podlaskiego „ETERNITE”

Zakup innowacyjnej kruszarki

STAR-KRUSZ Sp. z o.o.

Wzrost konkurencyjności firmy INNOVATOR poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń

Innovator Sp. z o.o. S.K.A.

Utworzenie nowoczesnej drukarni cyfrowej

Partner Poligrafia Andrzej Kardasz

Wprowadzenie innowacyjnej usługi automatyzacji procesu regeneracji zbiorników atramentowych

DrTusz Sp. z o.o.

Zakup innowacyjnych technologii do produkcji lodów

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 'GETAK'S' Sp. z o.o.

Uruchomienie nowoczesnych i ekologicznych procesów produkcyjnych

Wilamowski Meble

Centrum obróbki rzeźbiarskiej

MARMUR GRANIT Wiesław Andrzej Kisielewski

Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sejny

Miasto Sejny

Przebudowa budynku po byłej szkole ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby świetlicy wiejskiej

Gmina Jaświły

Referencje

Nasza skuteczność i pozytywne referencje sprawiają, że Klienci obdarzają nas rosnącym zaufaniem i powierzają do realizacji wielomilionowe projekty.

Niniejszym rekomendujemy firmę Centrum Rozwoju Gospodarczego jako rzetelniejszego partnera w zakresie pozyskiwania projektów unijnych. ​
inż. Eugeiusz Wichowski
Wójt Gminy Mielnik
Współpraca z Wykonawcą układała się pomyślnie, a prace zostały wykonane terminowo. Sporządzona dokumentacja została wykonana starannie, fachowo i zgodnie z przepisami i wytycznymi dla Programu.
mgr inż. Jan Joka
Wójt Gminy Jaświły
Zakres prac obejmował zarówno przygotowanie części merytorycznej projektu, jak też części ekonomiczno-finansowej i modelu finansowego. Na podstawie przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji nasza gmina otrzymała dofinansowanie.
Arkadiusz Adam Nowalski
Burmistrz Miasta Sejny
Firma Centrum Rozwoju Gospodarczego wykonała prace objęte umową rzetelnie i terminowo, stosując się do uwag i zaleceń Zamawiającego. W związku z powyższym rekomendujemy współpracę z tą firmą w zakresie opracowania dokumentacji ze środków pomocowych. ​
mgr Andrzej Lechowski
Dyrektor Muzeum
Wykonawca przygotował poprawnie formalnie i merytorycznie projekt, który został wysoko oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
Krzysztof Rafałkowski
Burmistrz Stawisk
Dzięki pomocy firmy Centrum Rozwoju Gospodarczego otrzymaliśmy wsparcie w zakresie budowy obiektu oraz jego kompleksowego wyposażenia. Przedstawiciele firmy wykazali się dużą wiedzą i rzetelnością podczas przygotowania dokumentacji aplikacyjnej oraz w trakcie rozliczenia projektu.
Maciej Kotowicz
Folwark Hutta
Prace zostały wykonane terminowo, z należytą starannością, zgodnie z warunkami zawartych umów.
Maciej Żywno
Wojewoda Podlaski
Współpraca z firmą Centrum Rozwoju Gospodarczego układała się bardzo pozytywnie. Firma wykazała się dużym zaangażowaniem w realizację powierzonego zadania. Dotychczasowa współpraca z wykonawcą, która przyniosła wymierne rezultaty skłania nas do korzystania z usług firmy w przyszłości.
Sławomir Purta
Właściciel PACK-BOX s.c.
Dzięki współpracy z Wykonawcą powstała rzetelnie przygotowana dokumentacja projektowa. Firma Centrum Rozwoju Gospodarczego zyskała u nas miano zaufanego i solidnego partnera. W związku z powyższym pragnę polecić korzystanie z usług firmy przyszłym kontrahentom.
Michał Jackowski
Pracownia Jackowski

Nasi klienci

W gronie naszych klientów znajdują się zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak prywatne przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne

Kontakt

ul. Króla Zygmunta Augusta 4, 15-136 Białystok