Dotacje dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowych Urzędach Pracy.

Przy udzielaniu bezrobotnemu środków na podjęcie działalności Powiatowy Urząd Pracy bierze pod uwagę:

  • posiadane przygotowanie merytoryczne (wykształcenie, doświadczenie zawodowe, odbyte szkolenia)
  • charakterystykę planowanej działalności
  • rodzaj zakupów
  • analizę ekonomiczną przedsięwzięcia
  • dokumenty uwiarygodniające wniosek (listy intencyjne, umowy najmu, oferty handlowe)

Osobom pragnącym rozpocząć działalność gospodarczą korzystając z tej formy dofinansowania polecamy skorzystanie z naszych usług w zakresie przygotowania kompleksowego Wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Po przeanalizowaniu założeń przedsięwzięcia przygotujemy Państwu opracowanie, będące jednocześnie skróconym raportem opłacalności przedsięwzięcia.

Dzięki specjalizacji w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie możemy pochwalić się jedną z najwyższych skuteczności na rynku w zakresie pozyskiwania dotacji – średnio 95% naszych Partnerów, którzy korzystali z usług pozyskiwania dotacji z Powiatowych Urzędów Pracy, taką dotację otrzymało. Wiedza pozyskana przez nas w trakcie realizacji kilkudziesięciu projektów pozwala nam obecnie kompetentnie doradzać w kwestiach technicznych i zagadnieniach prawnych dotyczących tego typu projektów.