Projekty

Od 2005 roku przygotowaliśmy ponad 200 projektów na łączną kwotę przekraczającą 120 mln zł. Były to zarówno projekty unijne dotyczące pozyskania dofinansowania na inwestycje, jak też rozbudowane biznes plany służące uzyskaniu kredytu bankowego.

W II Ogólnopolskim Rankingu Firm Konsultingowych przygotowanym przez czasopismo EuroEkspert nasza firma Centrum Rozwoju Gospodarczego uzyskała 6 miejsce w skali kraju w kategorii skuteczność aplikowania osiągając wynik 87,5%.

Wybrane projekty, które realizowaliśmy:

 • Podlaski Urząd Wojewódzki
  • Dostosowanie kolejowego przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej do wymogów porozumienia z Schengen Etap I – Infrastruktura (Norweski Mechanizm Finansowy EOG)
  • Dostosowanie kolejowego przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej do wymogów porozumienia z Schengen ETAP I ZADANIE NR 2 (Norweski Mechanizm Finansowy EOG)
  • Budowa infrastruktury drogowego przejścia granicznego Połowce – Pieszczatka (granica polsko – białoruska) – powiat hajnowski RP – obwód brzeski RB (Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina)
  • Przebudowa odcinka drogi łączącego drogowe przejście graniczne w Kuźnicy z drogowym przejściem granicznym w Bruzgach (Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina)
  • Wkład w poprawę przepustowości i kontroli drogowego przejścia granicznego w Połowcach (Szwajcarsko-Polski Program Współpracy)
  • Budowa infrastruktury kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce (Szwajcarsko-Polski Program Współpracy)
 • Muzeum Podlaskie w Białymstoku:
  • Rozbudowa instalacji monitoringu wizyjnego oraz instalacji odgromowej w Białostockim Muzeum Wsi (działanie 6.3 RPO WP 2007-2013)
  • Remont dworu z Bobry Wielkiej wraz z zagospodarowaniem wnętrz na terenie Białostockiego Muzeum Wsi (działanie 8.3 RPO WP 2014-2020)
  • Rozbudowa Białostockiego Muzeum Wsi w celu zachowania dziedzictwa kulturowego – podniesienia atrakcji turystycznej regionu (działanie 8.3 RPO WP 2014-2020)
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
  • Usprawnienie monitoringu jakości wód i powietrza w województwie podlaskim poprzez doposażenie w sprzęt laboratoryjny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku (działanie 5.1 RPO WP 2007-2013)
 • Gmina Mielnik
  • „Ograniczenie wprowadzania nieczystości do środowiska poprzez budowę kanalizacji sanitarnej (III etap) wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz modernizacją ujęcia wody “Grabowiec” w Mielniku” (działanie 6.2 RPO WP 2014-2020)
 • Miasto Sejny
  • Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sejny (działanie 5.4.1 RPO WP 2014-2020)
 • Gmina Trzcianne
  • Instalacje OZE w Gminie Trzcianne (działanie 5.1 RPO WP 2014-2020)
 • Gmina Jaświły
  • Montaż kolektorów słonecznych w gminie Jaświły (działanie 5.1 RPO WP 2014-2020)
  • Przebudowa budynku po byłej szkole ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby świetlicy wiejskiej (działanie 8.6 RPO WP 2014-2020)
  • Budowa placów zabaw dla przedszkolaków w Jaświłach i Mikicinie (działanie 8.6 RPO WP 2014-2020)
 • Gmina Stawiski
  • Instalacje OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski (działanie 5.1 RPO WP 2014-2020)
 • Gmina Wizna
  • Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w gminie Wizna (działanie 8.6 RPO WP 2014-2020)
 • Pionier Elektryk Andrzej Kowalewski – Palnik do kotłów C.O. wykorzystujący źródło energii odnawialnej – biomasę (działanie 1.3 RPO WP 2014-2020)
 • “BIAL-MEBLE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Unowocześnienie procesu produkcji mebli (działanie 1.5 RPO WP 2014-2020)
 • Zakład Stolarski Andrzej Prokopczyk – Unowocześnienie procesu okleinowania płyt (działanie 1.5 RPO WP 2014-2020)
 • EL-PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Elektrownia wiatrowa Okrągłe (działanie 5.2 RPO WP 2007-2013)
 • MARIEL Mariusz Żukowski – Mała Elektrownia Wodna wraz z linią kablową (działanie 1.4 RPO WP)
 • INNOVATOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
  • Pozyskanie nowoczesnej maszyny kluczem do podniesienia konkurencyjności firmy INNOVATOR na rynku regionalnym i krajowym;(działanie 1.4 RPO WP)
  • Wzrost konkurencyjności firmy INNOVATOR poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń (działanie 1.4 RPO WP)
 • PACK-BOX s.c. Katarzyna Purta, Sławomir Purta – Innowacja w zakresie produkcji opakowań (działanie 1.4 RPO WP)
 • Partner Poligrafia Andrzej Kardasz – Utworzenie nowoczesnej drukarni cyfrowej (działanie 1.4 RPO WP)
 • DrTusz Sp. z o.o. – Wprowadzenie innowacyjnej usługi automatyzacji procesu regeneracji zbiorników atramentowych (działanie 1.4 RPO WP)
 • WILAMOWSKI, Meble kuchenne i łazienkowe Marian Wilamowski – Uruchomienie nowoczesnych i ekologicznych procesów produkcyjnych w firmie Wilamowski Meble (działanie 1.4 RPO WP)
 • STAR-KRUSZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Zakup innowacyjnej kruszarki (działanie 1.4 RPO WP)
  • Wdrożenie innowacji w zakresie kruszyw drogowych (działanie 1.4 RPO WP)
 • ‘BIALBUD’ Halina i Jarosław Nikitiuk Spółka Jawna – Budowa zakładu produkcji elementów z kształtowników i blach stalowych (działanie 1.4 RPO WP)
 • WESTO Leszek Pogorzelski – Wdrożenie i produkcja innowacyjnych wyrobów w branży budowlanej(działanie 1.4 RPO WP)
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe ‘GETAK’S’ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Zakup innowacyjnych technologii do produkcji lodów (działanie 1.4 RPO WP 2007-2013)
  • Innowacyjny sposób wytwarzania lodów (działanie 1.3 RPO WP 2014 -2020)
 • Pracownia Jackowski Michał – Utworzenie innowacyjnego centrum obróbki kamienia (działanie 1.4 RPO WP)
 • MARMUR GRANIT Wiesław Andrzej Kisielewski
  • Centrum obróbki rzeźbiarskiej (działanie 1.4 RPO WP)
  • Budowa innowacyjnej linii Komputerowego Sterowania Numerycznego (działanie 1.4 RPO WP)
 • ‘BEST’ Łukaszuk-Rybiński Sp. j. – Okręgowa stacja kontroli pojazdów wraz z myjnią samochodową (działanie 1.4 RPO WP)
 • NZOZ Urologia Podlaska– Zakup innowacyjnych urządzeń medycznych i wyposażenia NZOZ-u o profilu urologicznym (działanie 3.4 ZPORR)
 • Zakład Stolarski Wiaczesław Awruk – Uruchomienie platformy komunikacyjnej z systemem XEMI e-Trading do elektronicznej wymiany danych (działanie 8.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka)
 • Borowski – Borowski Sp.J.
  • Wdrożenie innowacyjnego systemu ERP (działanie 8.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka)
  • Wdrożenie innowacyjnego systemu automatyzacji procesów biznesowych (działanie 8.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka)
 • ‘HERA’ Mirosław Maciejczuk – Wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania i dystrybucji w firmie HERA (działanie 1.4 RPO WP)
 • Centrum Odnowy i Folkloru Podlaskiego ‘ETERNITE’ – Budowa kompleksu turystyczno – wypoczynkowego ‘Eternite'(działanie 3.2 RPO WP)
 • ‘MARGO-MEBLE’ s.c. – Budowa obiektu hotelowego o charakterze pensjonatowo-sanatoryjnym z zapleczem gastronomicznym i konferencyjno-bankietowym oraz SPA w Supraślu (działanie 3.2 RPO WP)
 • Beata Zawistowska – Budowa Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego w Sanktuarium Maryjnym w Świętej Wodzie (działanie 3.4 ZPORR)
 • Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczno-Lekarska E.&B. Falkowscy s.c. – Budowa Sanatorium ‘Pałac na wodzie’ (działanie 3.2 RPO WP)
 • Maciej Kotowicz – Rozwój świadczonych usług turystycznych na terenie Folwarku Hutta (działanie 3.2 RPO WP)
 • XAVO Marta Łukaszuk – Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup urządzeń do produkcji innowacyjnego wyrobu (działanie 312 PROW)
 • Studio Odnowy Biologicznej ‘Studio Line’
 • ‘JAN-BUD’ Jan Muraszkiewicz
 • Sixty Six pizza & grill
 • ‘Nord’ Dobrogowski & Niemyjski Sp.J.
 • Piekarnia ‘NAREW’ Marek Potrzebko
 • Electrum Sp. z o.o.
 • ZUH ‘INES’ Agnieszka Pietrowska – Studio kosmetyczne
 • P.H.U. ‘Auto-Technika’ s.c. Grzegorz Matyskiel, Marek Wołyński