Biznes plan to podstawowy dokument sporządzany w sytuacji planowania nowej inwestycji rozwojowej, poszerzania działalności gospodarczej, zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa. Jest on niezbędny przy ubieganiu się o kredyty inwestycyjne, dotacje oraz fundusze zewnętrzne na realizację własnych projektów. Dokument ten służy do oceny danego projektu przez potencjalnych inwestorów udziałowych, banki, czy ekspertów kwalifikujących projekty do dofinansowania.

Wykonywane przez Centrum Rozwoju Gospodarczego biznes plany to przejrzyste i logicznie skonstruowane opracowania wpływające korzystnie na wizerunek planowanych przez naszych Klientów przedsięwzięć i dzięki temu zwiększające prawdopodobieństwo uzyskania przez nich dofinansowania.

Dobrze przygotowany biznesplan:

  • Zmniejszy ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia;
  • Będzie dobrym argumentem do negocjacji z bankiem warunków kredytowania;
  • Pozwoli zaplanować niezbędne zasoby;
  • Ułatwi kontrolę przebiegu inwestycji.

Biznes plan opracowujemy na zlecenie Inwestora w najkrótszym możliwym czasie (około 1-2 tygodni).

W wyjątkowych sytuacjach czas opracowania biznes planu może być krótszy niż wskazany wcześniej, jednak zawsze uzależniony jest od zakresu inwestycji i dostarczenia kompletu dokumentów.

Chronimy dane naszych Zleceniodawców – dyskrecja jest naszą zasadą.